Aby zamówić voucher, wypełnij formularz kontaktowy.
Wpłać odpowiednią kwotę na konto

63 1020 1185 00004902 0313 9946.

W tytule przelewu napisz voucher imie/nazwisko lub nick osoby obdarowanej.
Voucher jest ważny 6 miesięcy od daty zakupu.

Rodzaj masażu

Wariant masażu

To order a voucher, fill out the contact form.
Deposit the appropriate amount to the account:

63 1020 1185 00004902 0313 9946.

In the transfer title, write the voucher, name / surname or nickname of the recipient.
The voucher is valid for 6 months from the date of purchase.

Type of massage

Massage variant